Thống kê chi tiết xổ số Đắk Lắk

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Lắk

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 4 Lần 4.44%
42 4 Lần 4.44%
04 3 Lần 3.33%
36 3 Lần 3.33%
48 3 Lần 3.33%
50 3 Lần 3.33%
57 3 Lần 3.33%
71 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
03 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đắk Lắk đến 28/05/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 4 Lần Không tăng
42 4 Lần Không tăng
04 3 Lần Không tăng
36 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Không tăng
50 3 Lần Tăng 2
57 3 Lần Tăng 1
71 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 6 Không tăng
42 6 Giảm 1
48 5 Tăng 1
61 5 Tăng 1
02 4 Không tăng
04 4 Không tăng
33 4 Không tăng
36 4 Không tăng
39 4 Tăng 1
87 4 Tăng 1
94 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 11 Không tăng
42 11 Giảm 1
71 11 Giảm 1
07 10 Tăng 1
61 10 Tăng 1
63 10 Không tăng
87 10 Tăng 1
02 9 Giảm 1
08 9 Không tăng
39 9 Tăng 1
93 9 Tăng 1
04 8 Không tăng
09 8 Không tăng
12 8 Không tăng
18 8 Tăng 1
38 8 Không tăng
40 8 Không tăng
64 8 Tăng 1
79 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 64: 2 Kỳ
  • 07: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đắk Lắk trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
26 Lần Giảm 1
0
Tăng 2 17 Lần
22 Lần Giảm 2
1
Giảm 2 17 Lần
9 Lần Giảm 1
2
Giảm 2 24 Lần
20 Lần Tăng 1
3
Không tăng 19 Lần
24 Lần Không tăng
4
Tăng 1 18 Lần
13 Lần Giảm 1
5
Giảm 4 9 Lần
19 Lần Không tăng
6
Tăng 1 19 Lần
14 Lần Không tăng
7
Tăng 3 24 Lần
17 Lần Tăng 1
8
Không tăng 17 Lần
16 Lần Tăng 3
9
Tăng 1 16 Lần