Xổ số Đắk Lắk 60 ngày – Kết quả XSDLK 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 05/12/2023

ĐB 915617
Nhất 54285
Nhì 92912
Ba 45024 38626
46307 23330 68951 68771
65416 18164 51816
Năm 1157
Sáu 2592 8387 2605
Bảy 884
Tám 68
Đầu
0 07, 05
1 17, 12, 16, 16
2 24, 26
3 30
4
5 51, 57
6 64, 68
7 71
8 85, 87, 84
9 92
Đuôi
0 30
1 51, 71
2 12, 92
3
4 24, 64, 84
5 85, 05
6 26, 16, 16
7 17, 07, 57, 87
8 68
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 28/11/2023

ĐB 946593
Nhất 91561
Nhì 82881
Ba 00436 86304
54733 88797 85754 32890
08874 89042 35035
Năm 7587
Sáu 1284 9590 4561
Bảy 558
Tám 20
Đầu
0 04
1
2 20
3 36, 33, 35
4 42
5 54, 58
6 61, 61
7 74
8 81, 87, 84
9 93, 97, 90, 90
Đuôi
0 90, 90, 20
1 61, 81, 61
2 42
3 93, 33
4 04, 54, 74, 84
5 35
6 36
7 97, 87
8 58
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 21/11/2023

ĐB 546904
Nhất 30932
Nhì 84925
Ba 89414 91665
77731 62463 64278 37987
28600 49072 45761
Năm 4948
Sáu 1479 3109 6838
Bảy 530
Tám 93
Đầu
0 04, 00, 09
1 14
2 25
3 32, 31, 38, 30
4 48
5
6 65, 63, 61
7 78, 72, 79
8 87
9 93
Đuôi
0 00, 30
1 31, 61
2 32, 72
3 63, 93
4 04, 14
5 25, 65
6
7 87
8 78, 48, 38
9 79, 09

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 14/11/2023

ĐB 312151
Nhất 05606
Nhì 23160
Ba 68450 94614
29013 23607 12008 74871
32892 23986 16463
Năm 1865
Sáu 6816 8749 3786
Bảy 845
Tám 12
Đầu
0 06, 07, 08
1 14, 13, 16, 12
2
3
4 49, 45
5 51, 50
6 60, 63, 65
7 71
8 86, 86
9 92
Đuôi
0 60, 50
1 51, 71
2 92, 12
3 13, 63
4 14
5 65, 45
6 06, 86, 16, 86
7 07
8 08
9 49

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 07/11/2023

ĐB 538932
Nhất 01070
Nhì 29245
Ba 13108 50575
57634 30103 12796 92189
14305 21446 16782
Năm 7361
Sáu 2610 0293 5064
Bảy 370
Tám 32
Đầu
0 08, 03, 05
1 10
2
3 32, 34, 32
4 45, 46
5
6 61, 64
7 70, 75, 70
8 89, 82
9 96, 93
Đuôi
0 70, 10, 70
1 61
2 32, 82, 32
3 03, 93
4 34, 64
5 45, 75, 05
6 96, 46
7
8 08
9 89

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 31/10/2023

ĐB 595549
Nhất 11131
Nhì 79411
Ba 91130 54623
50252 47256 30490 29515
08384 17667 70802
Năm 6471
Sáu 8442 7558 0778
Bảy 033
Tám 20
Đầu
0 02
1 11, 15
2 23, 20
3 31, 30, 33
4 49, 42
5 52, 56, 58
6 67
7 71, 78
8 84
9 90
Đuôi
0 30, 90, 20
1 31, 11, 71
2 52, 02, 42
3 23, 33
4 84
5 15
6 56
7 67
8 58, 78
9 49

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 24/10/2023

ĐB 421923
Nhất 66791
Nhì 27409
Ba 17471 97662
01046 27437 37779 37705
03144 62298 95192
Năm 8149
Sáu 3659 9686 8606
Bảy 996
Tám 18
Đầu
0 09, 05, 06
1 18
2 23
3 37
4 46, 44, 49
5 59
6 62
7 71, 79
8 86
9 91, 98, 92, 96
Đuôi
0
1 91, 71
2 62, 92
3 23
4 44
5 05
6 46, 86, 06, 96
7 37
8 98, 18
9 09, 79, 49, 59

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 17/10/2023

ĐB 441627
Nhất 55893
Nhì 03276
Ba 20881 21125
67892 52032 40085 08577
38496 37921 07096
Năm 4136
Sáu 9258 6255 5563
Bảy 309
Tám 12
Đầu
0 09
1 12
2 27, 25, 21
3 32, 36
4
5 58, 55
6 63
7 76, 77
8 81, 85
9 93, 92, 96, 96
Đuôi
0
1 81, 21
2 92, 32, 12
3 93, 63
4
5 25, 85, 55
6 76, 96, 96, 36
7 27, 77
8 58
9 09

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 10/10/2023

ĐB 446469
Nhất 47767
Nhì 68867
Ba 45205 33048
72668 78384 56815 24332
25146 80041 75409
Năm 5556
Sáu 5233 3768 0345
Bảy 703
Tám 31
Đầu
0 05, 09, 03
1 15
2
3 32, 33, 31
4 48, 46, 41, 45
5 56
6 69, 67, 67, 68, 68
7
8 84
9
Đuôi
0
1 41, 31
2 32
3 33, 03
4 84
5 05, 15, 45
6 46, 56
7 67, 67
8 48, 68, 68
9 69, 09

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 03/10/2023

ĐB 972088
Nhất 75037
Nhì 53714
Ba 38439 38974
68494 12176 68561 19386
67786 22407 31916
Năm 2988
Sáu 2982 3702 0041
Bảy 727
Tám 01
Đầu
0 07, 02, 01
1 14, 16
2 27
3 37, 39
4 41
5
6 61
7 74, 76
8 88, 86, 86, 88, 82
9 94
Đuôi
0
1 61, 41, 01
2 82, 02
3
4 14, 74, 94
5
6 76, 86, 86, 16
7 37, 07, 27
8 88, 88
9 39

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 26/09/2023

ĐB 154671
Nhất 54589
Nhì 31077
Ba 69374 50740
85068 93542 16498 58582
73023 51066 93043
Năm 2363
Sáu 9739 3057 0155
Bảy 049
Tám 50
Đầu
0
1
2 23
3 39
4 40, 42, 43, 49
5 57, 55, 50
6 68, 66, 63
7 71, 77, 74
8 89, 82
9 98
Đuôi
0 40, 50
1 71
2 42, 82
3 23, 43, 63
4 74
5 55
6 66
7 77, 57
8 68, 98
9 89, 39, 49

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 19/09/2023

ĐB 998389
Nhất 42118
Nhì 23710
Ba 50524 36990
95976 90927 10063 01499
64228 50806 12533
Năm 5771
Sáu 8467 0717 0105
Bảy 397
Tám 30
Đầu
0 06, 05
1 18, 10, 17
2 24, 27, 28
3 33, 30
4
5
6 63, 67
7 76, 71
8 89
9 90, 99, 97
Đuôi
0 10, 90, 30
1 71
2
3 63, 33
4 24
5 05
6 76, 06
7 27, 67, 17, 97
8 18, 28
9 89, 99

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 12/09/2023

ĐB 417155
Nhất 12712
Nhì 46380
Ba 19272 35968
74561 86789 49524 92510
42486 01956 25950
Năm 7257
Sáu 3942 9887 0928
Bảy 448
Tám 61
Đầu
0
1 12, 10
2 24, 28
3
4 42, 48
5 55, 56, 50, 57
6 68, 61, 61
7 72
8 80, 89, 86, 87
9
Đuôi
0 80, 10, 50
1 61, 61
2 12, 72, 42
3
4 24
5 55
6 86, 56
7 57, 87
8 68, 28, 48
9 89

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 05/09/2023

ĐB 025576
Nhất 61665
Nhì 92740
Ba 33504 63545
57414 69548 94932 97973
13375 16564 50885
Năm 1743
Sáu 7040 6007 3908
Bảy 257
Tám 01
Đầu
0 04, 07, 08, 01
1 14
2
3 32
4 40, 45, 48, 43, 40
5 57
6 65, 64
7 76, 73, 75
8 85
9
Đuôi
0 40, 40
1 01
2 32
3 73, 43
4 04, 14, 64
5 65, 45, 75, 85
6 76
7 07, 57
8 48, 08
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 29/08/2023

ĐB 443342
Nhất 81264
Nhì 96984
Ba 02712 58411
99479 69735 83627 36311
46766 99767 02087
Năm 1093
Sáu 8863 6506 1951
Bảy 641
Tám 78
Đầu
0 06
1 12, 11, 11
2 27
3 35
4 42, 41
5 51
6 64, 66, 67, 63
7 79, 78
8 84, 87
9 93
Đuôi
0
1 11, 11, 51, 41
2 42, 12
3 93, 63
4 64, 84
5 35
6 66, 06
7 27, 67, 87
8 78
9 79

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 22/08/2023

ĐB 897460
Nhất 56965
Nhì 66078
Ba 37074 07489
75267 27155 96943 93063
94558 23139 28930
Năm 8085
Sáu 6221 6837 5734
Bảy 691
Tám 64
Đầu
0
1
2 21
3 39, 30, 37, 34
4 43
5 55, 58
6 60, 65, 67, 63, 64
7 78, 74
8 89, 85
9 91
Đuôi
0 60, 30
1 21, 91
2
3 43, 63
4 74, 34, 64
5 65, 55, 85
6
7 67, 37
8 78, 58
9 89, 39

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 15/08/2023

ĐB 793144
Nhất 75465
Nhì 43429
Ba 72828 51511
98036 74860 55730 21113
58002 24857 24085
Năm 0295
Sáu 1618 3382 7166
Bảy 693
Tám 18
Đầu
0 02
1 11, 13, 18, 18
2 29, 28
3 36, 30
4 44
5 57
6 65, 60, 66
7
8 85, 82
9 95, 93
Đuôi
0 60, 30
1 11
2 02, 82
3 13, 93
4 44
5 65, 85, 95
6 36, 66
7 57
8 28, 18, 18
9 29

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 08/08/2023

ĐB 090553
Nhất 16141
Nhì 82166
Ba 12964 40317
68780 42128 51228 08971
27489 22687 33695
Năm 5787
Sáu 9463 5320 0943
Bảy 193
Tám 61
Đầu
0
1 17
2 28, 28, 20
3
4 41, 43
5 53
6 66, 64, 63, 61
7 71
8 80, 89, 87, 87
9 95, 93
Đuôi
0 80, 20
1 41, 71, 61
2
3 53, 63, 43, 93
4 64
5 95
6 66
7 17, 87, 87
8 28, 28
9 89

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 01/08/2023

ĐB 767459
Nhất 37240
Nhì 49954
Ba 31106 00327
38354 35577 62942 40775
71047 81062 74537
Năm 3100
Sáu 6436 8730 7957
Bảy 889
Tám 99
Đầu
0 06, 00
1
2 27
3 37, 36, 30
4 40, 42, 47
5 59, 54, 54, 57
6 62
7 77, 75
8 89
9 99
Đuôi
0 40, 00, 30
1
2 42, 62
3
4 54, 54
5 75
6 06, 36
7 27, 77, 47, 37, 57
8
9 59, 89, 99

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 25/07/2023

ĐB 284535
Nhất 50568
Nhì 98741
Ba 97223 81845
13030 72879 42780 48665
68944 78540 34165
Năm 0338
Sáu 3750 3383 3982
Bảy 407
Tám 07
Đầu
0 07, 07
1
2 23
3 35, 30, 38
4 41, 45, 44, 40
5 50
6 68, 65, 65
7 79
8 80, 83, 82
9
Đuôi
0 30, 80, 40, 50
1 41
2 82
3 23, 83
4 44
5 35, 45, 65, 65
6
7 07, 07
8 68, 38
9 79

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 18/07/2023

ĐB 603863
Nhất 84638
Nhì 59764
Ba 96920 37776
95594 69753 74587 87026
69871 41027 48929
Năm 2376
Sáu 0167 6298 1800
Bảy 971
Tám 91
Đầu
0 00
1
2 20, 26, 27, 29
3 38
4
5 53
6 63, 64, 67
7 76, 71, 76, 71
8 87
9 94, 98, 91
Đuôi
0 20, 00
1 71, 71, 91
2
3 63, 53
4 64, 94
5
6 76, 26, 76
7 87, 27, 67
8 38, 98
9 29

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 11/07/2023

ĐB 250986
Nhất 89310
Nhì 26992
Ba 34252 58749
17917 14089 44627 12418
21253 79993 27775
Năm 8703
Sáu 6605 8128 8195
Bảy 424
Tám 49
Đầu
0 03, 05
1 10, 17, 18
2 27, 28, 24
3
4 49, 49
5 52, 53
6
7 75
8 86, 89
9 92, 93, 95
Đuôi
0 10
1
2 92, 52
3 53, 93, 03
4 24
5 75, 05, 95
6 86
7 17, 27
8 18, 28
9 49, 89, 49

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 04/07/2023

ĐB 081328
Nhất 17542
Nhì 22438
Ba 64556 41133
74390 47886 25268 21658
21762 08088 36958
Năm 9458
Sáu 5952 3922 8124
Bảy 746
Tám 15
Đầu
0
1 15
2 28, 22, 24
3 38, 33
4 42, 46
5 56, 58, 58, 58, 52
6 68, 62
7
8 86, 88
9 90
Đuôi
0 90
1
2 42, 62, 52, 22
3 33
4 24
5 15
6 56, 86, 46
7
8 28, 38, 68, 58, 88, 58, 58
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 27/06/2023

ĐB 861843
Nhất 44740
Nhì 91843
Ba 22125 30701
15789 78490 06172 11929
70240 51762 56252
Năm 8033
Sáu 9476 4554 0917
Bảy 560
Tám 62
Đầu
0 01
1 17
2 25, 29
3 33
4 43, 40, 43, 40
5 52, 54
6 62, 60, 62
7 72, 76
8 89
9 90
Đuôi
0 40, 90, 40, 60
1 01
2 72, 62, 52, 62
3 43, 43, 33
4 54
5 25
6 76
7 17
8
9 89, 29

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 20/06/2023

ĐB 473372
Nhất 46501
Nhì 46000
Ba 23095 18174
81201 71075 60377 57994
27847 84384 03478
Năm 4684
Sáu 0174 0326 2285
Bảy 903
Tám 65
Đầu
0 01, 00, 01, 03
1
2 26
3
4 47
5
6 65
7 72, 74, 75, 77, 78, 74
8 84, 84, 85
9 95, 94
Đuôi
0 00
1 01, 01
2 72
3 03
4 74, 94, 84, 84, 74
5 95, 75, 85, 65
6 26
7 77, 47
8 78
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 13/06/2023

ĐB 704262
Nhất 04856
Nhì 31715
Ba 29296 56924
08725 88137 52757 48937
33653 33694 26281
Năm 8000
Sáu 2820 3364 8029
Bảy 310
Tám 35
Đầu
0 00
1 15, 10
2 24, 25, 20, 29
3 37, 37, 35
4
5 56, 57, 53
6 62, 64
7
8 81
9 96, 94
Đuôi
0 00, 20, 10
1 81
2 62
3 53
4 24, 94, 64
5 15, 25, 35
6 56, 96
7 37, 57, 37
8
9 29

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 06/06/2023

ĐB 438668
Nhất 64720
Nhì 41827
Ba 65629 80456
93544 54664 88859 88949
09337 18777 77400
Năm 4892
Sáu 0841 0598 6450
Bảy 069
Tám 30
Đầu
0 00
1
2 20, 27, 29
3 37, 30
4 44, 49, 41
5 56, 59, 50
6 68, 64, 69
7 77
8
9 92, 98
Đuôi
0 20, 00, 50, 30
1 41
2 92
3
4 44, 64
5
6 56
7 27, 37, 77
8 68, 98
9 29, 59, 49, 69

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 30/05/2023

ĐB 858571
Nhất 11762
Nhì 43852
Ba 01846 41627
44111 10668 65775 35529
29535 59300 90884
Năm 9876
Sáu 7608 4683 4082
Bảy 562
Tám 64
Đầu
0 00, 08
1 11
2 27, 29
3 35
4 46
5 52
6 62, 68, 62, 64
7 71, 75, 76
8 84, 83, 82
9
Đuôi
0 00
1 71, 11
2 62, 52, 82, 62
3 83
4 84, 64
5 75, 35
6 46, 76
7 27
8 68, 08
9 29

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 23/05/2023

ĐB 762976
Nhất 11473
Nhì 68189
Ba 29561 29932
80544 91367 81621 27754
44969 96263 69164
Năm 3827
Sáu 0721 1447 6298
Bảy 392
Tám 79
Đầu
0
1
2 21, 27, 21
3 32
4 44, 47
5 54
6 61, 67, 69, 63, 64
7 76, 73, 79
8 89
9 98, 92
Đuôi
0
1 61, 21, 21
2 32, 92
3 73, 63
4 44, 54, 64
5
6 76
7 67, 27, 47
8 98
9 89, 69, 79

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 16/05/2023

ĐB 290213
Nhất 92326
Nhì 47626
Ba 70841 77548
53994 76285 33290 59329
51562 24463 30678
Năm 9879
Sáu 2706 8791 6723
Bảy 388
Tám 10
Đầu
0 06
1 13, 10
2 26, 26, 29, 23
3
4 41, 48
5
6 62, 63
7 78, 79
8 85, 88
9 94, 90, 91
Đuôi
0 90, 10
1 41, 91
2 62
3 13, 63, 23
4 94
5 85
6 26, 26, 06
7
8 48, 78, 88
9 29, 79

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 09/05/2023

ĐB 982526
Nhất 19127
Nhì 27434
Ba 33713 17203
40678 02588 60329 67268
43839 63736 35400
Năm 8999
Sáu 2167 7345 6709
Bảy 845
Tám 78
Đầu
0 03, 00, 09
1 13
2 26, 27, 29
3 34, 39, 36
4 45, 45
5
6 68, 67
7 78, 78
8 88
9 99
Đuôi
0 00
1
2
3 13, 03
4 34
5 45, 45
6 26, 36
7 27, 67
8 78, 88, 68, 78
9 29, 39, 99, 09

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 02/05/2023

ĐB 459567
Nhất 75432
Nhì 77451
Ba 03965 24550
67182 33991 24280 81327
97773 69494 14457
Năm 8272
Sáu 0723 0201 4673
Bảy 607
Tám 88
Đầu
0 01, 07
1
2 27, 23
3 32
4
5 51, 50, 57
6 67, 65
7 73, 72, 73
8 82, 80, 88
9 91, 94
Đuôi
0 50, 80
1 51, 91, 01
2 32, 82, 72
3 73, 23, 73
4 94
5 65
6
7 67, 27, 57, 07
8 88
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 25/04/2023

ĐB 505527
Nhất 40542
Nhì 19209
Ba 40923 34029
58960 58990 83991 71778
03822 49593 03681
Năm 8088
Sáu 7632 9911 2963
Bảy 345
Tám 81
Đầu
0 09
1 11
2 27, 23, 29, 22
3 32
4 42, 45
5
6 60, 63
7 78
8 81, 88, 81
9 90, 91, 93
Đuôi
0 60, 90
1 91, 81, 11, 81
2 42, 22, 32
3 23, 93, 63
4
5 45
6
7 27
8 78, 88
9 09, 29

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 18/04/2023

ĐB 332141
Nhất 83177
Nhì 56443
Ba 34807 10566
35416 51160 57667 06696
75824 39481 68175
Năm 1974
Sáu 5371 4295 2961
Bảy 558
Tám 00
Đầu
0 07, 00
1 16
2 24
3
4 41, 43
5 58
6 66, 60, 67, 61
7 77, 75, 74, 71
8 81
9 96, 95
Đuôi
0 60, 00
1 41, 81, 71, 61
2
3 43
4 24, 74
5 75, 95
6 66, 16, 96
7 77, 07, 67
8 58
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 11/04/2023

ĐB 099891
Nhất 81243
Nhì 19013
Ba 92415 13706
68279 78609 25438 16305
78758 18623 73651
Năm 7719
Sáu 0406 4176 0745
Bảy 506
Tám 61
Đầu
0 06, 09, 05, 06, 06
1 13, 15, 19
2 23
3 38
4 43, 45
5 58, 51
6 61
7 79, 76
8
9 91
Đuôi
0
1 91, 51, 61
2
3 43, 13, 23
4
5 15, 05, 45
6 06, 06, 76, 06
7
8 38, 58
9 79, 09, 19

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 04/04/2023

ĐB 842178
Nhất 87561
Nhì 98594
Ba 46378 20332
05736 73641 60500 15718
96209 35937 70755
Năm 2272
Sáu 7367 3706 3430
Bảy 436
Tám 63
Đầu
0 00, 09, 06
1 18
2
3 32, 36, 37, 30, 36
4 41
5 55
6 61, 67, 63
7 78, 78, 72
8
9 94
Đuôi
0 00, 30
1 61, 41
2 32, 72
3 63
4 94
5 55
6 36, 06, 36
7 37, 67
8 78, 78, 18
9 09

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 28/03/2023

ĐB 037048
Nhất 26119
Nhì 54862
Ba 09276 02043
14831 89195 67994 55114
48845 27595 81839
Năm 5375
Sáu 7854 8337 4479
Bảy 584
Tám 52
Đầu
0
1 19, 14
2
3 31, 39, 37
4 48, 43, 45
5 54, 52
6 62
7 76, 75, 79
8 84
9 95, 94, 95
Đuôi
0
1 31
2 62, 52
3 43
4 94, 14, 54, 84
5 95, 45, 95, 75
6 76
7 37
8 48
9 19, 39, 79

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 21/03/2023

ĐB 240907
Nhất 85234
Nhì 75807
Ba 91416 98191
42357 18219 06794 00111
16939 72535 48747
Năm 1160
Sáu 1719 4377 3318
Bảy 932
Tám 95
Đầu
0 07, 07
1 16, 19, 11, 19, 18
2
3 34, 39, 35, 32
4 47
5 57
6 60
7 77
8
9 91, 94, 95
Đuôi
0 60
1 91, 11
2 32
3
4 34, 94
5 35, 95
6 16
7 07, 07, 57, 47, 77
8 18
9 19, 39, 19

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 14/03/2023

ĐB 350407
Nhất 95893
Nhì 71387
Ba 10601 07252
46165 29075 15216 90620
26829 36631 07858
Năm 1348
Sáu 4308 0895 8794
Bảy 221
Tám 29
Đầu
0 07, 01, 08
1 16
2 20, 29, 21, 29
3 31
4 48
5 52, 58
6 65
7 75
8 87
9 93, 95, 94
Đuôi
0 20
1 01, 31, 21
2 52
3 93
4 94
5 65, 75, 95
6 16
7 07, 87
8 58, 48, 08
9 29, 29

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 07/03/2023

ĐB 094444
Nhất 61542
Nhì 59012
Ba 71015 94204
24893 28466 96953 58896
11105 62647 44386
Năm 8946
Sáu 9380 0658 6202
Bảy 063
Tám 66
Đầu
0 04, 05, 02
1 12, 15
2
3
4 44, 42, 47, 46
5 53, 58
6 66, 63, 66
7
8 86, 80
9 93, 96
Đuôi
0 80
1
2 42, 12, 02
3 93, 53, 63
4 44, 04
5 15, 05
6 66, 96, 86, 46, 66
7 47
8 58
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 28/02/2023

ĐB 731319
Nhất 58899
Nhì 63662
Ba 67110 02849
09866 67845 29333 21053
00609 05506 33114
Năm 8615
Sáu 4784 8135 3494
Bảy 532
Tám 99
Đầu
0 09, 06
1 19, 10, 14, 15
2
3 33, 35, 32
4 49, 45
5 53
6 62, 66
7
8 84
9 99, 94, 99
Đuôi
0 10
1
2 62, 32
3 33, 53
4 14, 84, 94
5 45, 15, 35
6 66, 06
7
8
9 19, 99, 49, 09, 99

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 21/02/2023

ĐB 011325
Nhất 59167
Nhì 22916
Ba 96913 26734
40809 83117 28481 63779
62204 53487 31091
Năm 4466
Sáu 6576 6051 6139
Bảy 783
Tám 46
Đầu
0 09, 04
1 16, 13, 17
2 25
3 34, 39
4 46
5 51
6 67, 66
7 79, 76
8 81, 87, 83
9 91
Đuôi
0
1 81, 91, 51
2
3 13, 83
4 34, 04
5 25
6 16, 66, 76, 46
7 67, 17, 87
8
9 09, 79, 39

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 14/02/2023

ĐB 167075
Nhất 92345
Nhì 52678
Ba 17208 73755
36976 30192 33516 93458
47444 80450 88418
Năm 9932
Sáu 5152 4406 0303
Bảy 169
Tám 12
Đầu
0 08, 06, 03
1 16, 18, 12
2
3 32
4 45, 44
5 55, 58, 50, 52
6 69
7 75, 78, 76
8
9 92
Đuôi
0 50
1
2 92, 32, 52, 12
3 03
4 44
5 75, 45, 55
6 76, 16, 06
7
8 78, 08, 58, 18
9 69

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 07/02/2023

ĐB 012620
Nhất 17445
Nhì 72715
Ba 74144 29045
72406 93100 78568 44220
19922 24429 91727
Năm 9437
Sáu 2321 2373 1100
Bảy 404
Tám 98
Đầu
0 06, 00, 00, 04
1 15
2 20, 20, 22, 29, 27, 21
3 37
4 45, 44, 45
5
6 68
7 73
8
9 98
Đuôi
0 20, 00, 20, 00
1 21
2 22
3 73
4 44, 04
5 45, 15, 45
6 06
7 27, 37
8 68, 98
9 29

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 31/01/2023

ĐB 950276
Nhất 14596
Nhì 00237
Ba 69939 06518
58190 55636 37404 87544
82621 13164 60742
Năm 2646
Sáu 9823 4549 5158
Bảy 881
Tám 48
Đầu
0 04
1 18
2 21, 23
3 37, 39, 36
4 44, 42, 46, 49, 48
5 58
6 64
7 76
8 81
9 96, 90
Đuôi
0 90
1 21, 81
2 42
3 23
4 04, 44, 64
5
6 76, 96, 36, 46
7 37
8 18, 58, 48
9 39, 49

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 24/01/2023

ĐB 569127
Nhất 37623
Nhì 11820
Ba 14344 05291
51697 11362 16920 41754
89892 15517 50187
Năm 3939
Sáu 8188 8420 9584
Bảy 657
Tám 74
Đầu
0
1 17
2 27, 23, 20, 20, 20
3 39
4 44
5 54, 57
6 62
7 74
8 87, 88, 84
9 91, 97, 92
Đuôi
0 20, 20, 20
1 91
2 62, 92
3 23
4 44, 54, 84, 74
5
6
7 27, 97, 17, 87, 57
8 88
9 39

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 17/01/2023

ĐB 090146
Nhất 43437
Nhì 03971
Ba 78914 18651
22598 14155 36800 49849
55463 07020 43222
Năm 9549
Sáu 1820 5160 3105
Bảy 745
Tám 34
Đầu
0 00, 05
1 14
2 20, 22, 20
3 37, 34
4 46, 49, 49, 45
5 51, 55
6 63, 60
7 71
8
9 98
Đuôi
0 00, 20, 20, 60
1 71, 51
2 22
3 63
4 14, 34
5 55, 05, 45
6 46
7 37
8 98
9 49, 49

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 10/01/2023

ĐB 509721
Nhất 33253
Nhì 77701
Ba 05192 77203
35993 69203 11215 30625
51934 70977 58099
Năm 3697
Sáu 1366 0215 6346
Bảy 591
Tám 73
Đầu
0 01, 03, 03
1 15, 15
2 21, 25
3 34
4 46
5 53
6 66
7 77, 73
8
9 92, 93, 99, 97, 91
Đuôi
0
1 21, 01, 91
2 92
3 53, 03, 93, 03, 73
4 34
5 15, 25, 15
6 66, 46
7 77, 97
8
9 99

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 03/01/2023

ĐB 641776
Nhất 51560
Nhì 83710
Ba 98809 02394
23471 98137 74569 91527
32067 69664 28131
Năm 7838
Sáu 0761 3783 8080
Bảy 282
Tám 89
Đầu
0 09
1 10
2 27
3 37, 31, 38
4
5
6 60, 69, 67, 64, 61
7 76, 71
8 83, 80, 82, 89
9 94
Đuôi
0 60, 10, 80
1 71, 31, 61
2 82
3 83
4 94, 64
5
6 76
7 37, 27, 67
8 38
9 09, 69, 89

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 27/12/2022

ĐB 587553
Nhất 30431
Nhì 42930
Ba 48603 53681
01883 52984 89672 98925
47289 75496 76509
Năm 1943
Sáu 4860 8917 1984
Bảy 402
Tám 36
Đầu
0 03, 09, 02
1 17
2 25
3 31, 30, 36
4 43
5 53
6 60
7 72
8 81, 83, 84, 89, 84
9 96
Đuôi
0 30, 60
1 31, 81
2 72, 02
3 53, 03, 83, 43
4 84, 84
5 25
6 96, 36
7 17
8
9 89, 09

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 20/12/2022

ĐB 146930
Nhất 30269
Nhì 00286
Ba 75626 50064
42730 32249 99509 76878
27560 23960 19307
Năm 2404
Sáu 2584 1967 1803
Bảy 344
Tám 32
Đầu
0 09, 07, 04, 03
1
2 26
3 30, 30, 32
4 49, 44
5
6 69, 64, 60, 60, 67
7 78
8 86, 84
9
Đuôi
0 30, 30, 60, 60
1
2 32
3 03
4 64, 04, 84, 44
5
6 86, 26
7 07, 67
8 78
9 69, 49, 09

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 13/12/2022

ĐB 966636
Nhất 00891
Nhì 98164
Ba 80218 93915
72600 32688 61173 97467
24418 22293 72591
Năm 6747
Sáu 0401 2491 3602
Bảy 062
Tám 13
Đầu
0 00, 01, 02
1 18, 15, 18, 13
2
3 36
4 47
5
6 64, 67, 62
7 73
8 88
9 91, 93, 91, 91
Đuôi
0 00
1 91, 91, 01, 91
2 02, 62
3 73, 93, 13
4 64
5 15
6 36
7 67, 47
8 18, 88, 18
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 06/12/2022

ĐB 595820
Nhất 21446
Nhì 28869
Ba 66095 04182
52175 00478 94069 20654
97020 47494 67201
Năm 8241
Sáu 8249 7598 1944
Bảy 594
Tám 05
Đầu
0 01, 05
1
2 20, 20
3
4 46, 41, 49, 44
5 54
6 69, 69
7 75, 78
8 82
9 95, 94, 98, 94
Đuôi
0 20, 20
1 01, 41
2 82
3
4 54, 94, 44, 94
5 95, 75, 05
6 46
7
8 78, 98
9 69, 69, 49

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 29/11/2022

ĐB 613334
Nhất 78221
Nhì 13484
Ba 18114 26988
04299 92896 24136 57773
05324 07055 20988
Năm 9939
Sáu 8027 7543 9092
Bảy 799
Tám 91
Đầu
0
1 14
2 21, 24, 27
3 34, 36, 39
4 43
5 55
6
7 73
8 84, 88, 88
9 99, 96, 92, 99, 91
Đuôi
0
1 21, 91
2 92
3 73, 43
4 34, 84, 14, 24
5 55
6 96, 36
7 27
8 88, 88
9 99, 39, 99

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 22/11/2022

ĐB 000057
Nhất 82066
Nhì 76520
Ba 27147 98278
75547 33259 40690 97097
84140 10132 41750
Năm 1596
Sáu 3200 5229 5619
Bảy 040
Tám 55
Đầu
0 00
1 19
2 20, 29
3 32
4 47, 47, 40, 40
5 57, 59, 50, 55
6 66
7 78
8
9 90, 97, 96
Đuôi
0 20, 90, 40, 50, 00, 40
1
2 32
3
4
5 55
6 66, 96
7 57, 47, 47, 97
8 78
9 59, 29, 19

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 15/11/2022

ĐB 139769
Nhất 55423
Nhì 98317
Ba 56433 28154
43806 39251 31606 46182
94473 04757 01417
Năm 4456
Sáu 5103 0422 8466
Bảy 141
Tám 22
Đầu
0 06, 06, 03
1 17, 17
2 23, 22, 22
3 33
4 41
5 54, 51, 57, 56
6 69, 66
7 73
8 82
9
Đuôi
0
1 51, 41
2 82, 22, 22
3 23, 33, 73, 03
4 54
5
6 06, 06, 56, 66
7 17, 57, 17
8
9 69

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 08/11/2022

ĐB 302654
Nhất 84385
Nhì 43318
Ba 20720 11235
99700 20525 99418 93814
01507 63177 10426
Năm 4888
Sáu 0645 0192 5557
Bảy 576
Tám 32
Đầu
0 00, 07
1 18, 18, 14
2 20, 25, 26
3 35, 32
4 45
5 54, 57
6
7 77, 76
8 85, 88
9 92
Đuôi
0 20, 00
1
2 92, 32
3
4 54, 14
5 85, 35, 25, 45
6 26, 76
7 07, 77, 57
8 18, 18, 88
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 01/11/2022

ĐB 944259
Nhất 15665
Nhì 90608
Ba 94191 91269
13082 57195 76848 01396
38122 66914 75411
Năm 3904
Sáu 0805 1848 5059
Bảy 295
Tám 40
Đầu
0 08, 04, 05
1 14, 11
2 22
3
4 48, 48, 40
5 59, 59
6 65, 69
7
8 82
9 91, 95, 96, 95
Đuôi
0 40
1 91, 11
2 82, 22
3
4 14, 04
5 65, 95, 05, 95
6 96
7
8 08, 48, 48
9 59, 69, 59

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 25/10/2022

ĐB 494560
Nhất 66075
Nhì 56532
Ba 61464 08638
85713 28383 51744 19930
50394 32260 27272
Năm 9896
Sáu 8475 1755 4063
Bảy 660
Tám 37
Đầu
0
1 13
2
3 32, 38, 30, 37
4 44
5 55
6 60, 64, 60, 63, 60
7 75, 72, 75
8 83
9 94, 96
Đuôi
0 60, 30, 60, 60
1
2 32, 72
3 13, 83, 63
4 64, 44, 94
5 75, 75, 55
6 96
7 37
8 38
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 18/10/2022

ĐB 852173
Nhất 81860
Nhì 52449
Ba 29487 39785
30732 24218 69489 76706
00023 75978 18627
Năm 1747
Sáu 1732 4014 0524
Bảy 665
Tám 48
Đầu
0 06
1 18, 14
2 23, 27, 24
3 32, 32
4 49, 47, 48
5
6 60, 65
7 73, 78
8 87, 85, 89
9
Đuôi
0 60
1
2 32, 32
3 73, 23
4 14, 24
5 85, 65
6 06
7 87, 27, 47
8 18, 78, 48
9 49, 89

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đắk Lắk 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Xổ số Đắk Lắk 60 ngày – Kết quả XSDLK 60 ngày gần nhất

Thống kê Kết quả xổ số Đắk Lắk 60 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Đắk Lắk 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đắk Lắk. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Đắk Lắk 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Đắk Lắk 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đắk Lắk 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Đắk Lắk 60 ngày – Kết quả XSDLK 60 ngày gần nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đắk Lắk 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đắk Lắk 60 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

Xổ số Đắk Lắk 60 ngày – Kết quả XSDLK 60 ngày gần nhất

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đắk Lắk 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đắk Lắk 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đắk Lắk 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Đắk Lắk 60 ngày thế nào?

Xổ số Đắk Lắk 60 ngày – Kết quả XSDLK 60 ngày gần nhất

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDLK 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDLK 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đắk Lắk 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.