Xổ số Đắk Lắk 30 ngày – Kết quả XSDLK 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 28/05/2024

ĐB 704294
Nhất 93098
Nhì 11426
Ba 70050 60793
09564 59050 95890 00187
82057 22367 30639
Năm 7361
Sáu 7153 2618 9407
Bảy 448
Tám 79
Đầu
0 07
1 18
2 26
3 39
4 48
5 50, 50, 57, 53
6 64, 67, 61
7 79
8 87
9 94, 98, 93, 90
Đuôi
0 50, 50, 90
1 61
2
3 93, 53
4 94, 64
5
6 26
7 87, 57, 67, 07
8 98, 18, 48
9 39, 79

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 21/05/2024

ĐB 191463
Nhất 97315
Nhì 66707
Ba 66842 01443
41836 60907 14185 16547
20731 41704 12842
Năm 4133
Sáu 9303 8792 3642
Bảy 209
Tám 64
Đầu
0 07, 07, 04, 03, 09
1 15
2
3 36, 31, 33
4 42, 43, 47, 42, 42
5
6 63, 64
7
8 85
9 92
Đuôi
0
1 31
2 42, 42, 92, 42
3 63, 43, 33, 03
4 04, 64
5 15, 85
6 36
7 07, 07, 47
8
9 09

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 14/05/2024

ĐB 929509
Nhất 87066
Nhì 35452
Ba 19471 44104
15372 85541 13957 13110
23371 62502 44662
Năm 2682
Sáu 5436 9078 2636
Bảy 838
Tám 89
Đầu
0 09, 04, 02
1 10
2
3 36, 36, 38
4 41
5 52, 57
6 66, 62
7 71, 72, 71, 78
8 82, 89
9
Đuôi
0 10
1 71, 41, 71
2 52, 72, 02, 62, 82
3
4 04
5
6 66, 36, 36
7 57
8 78, 38
9 09, 89

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 07/05/2024

ĐB 138194
Nhất 96522
Nhì 84414
Ba 78850 35802
10608 17257 72774 29048
54117 56401 47406
Năm 4703
Sáu 3133 4818 3417
Bảy 748
Tám 71
Đầu
0 02, 08, 01, 06, 03
1 14, 17, 18, 17
2 22
3 33
4 48, 48
5 50, 57
6
7 74, 71
8
9 94
Đuôi
0 50
1 01, 71
2 22, 02
3 03, 33
4 94, 14, 74
5
6 06
7 57, 17, 17
8 08, 48, 18, 48
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 30/04/2024

ĐB 529219
Nhất 34861
Nhì 31852
Ba 31579 59453
82207 39528 06600 56942
94185 74796 59204
Năm 7384
Sáu 3246 6768 7192
Bảy 073
Tám 20
Đầu
0 07, 00, 04
1 19
2 28, 20
3
4 42, 46
5 52, 53
6 61, 68
7 79, 73
8 85, 84
9 96, 92
Đuôi
0 00, 20
1 61
2 52, 42, 92
3 53, 73
4 04, 84
5 85
6 96, 46
7 07
8 28, 68
9 19, 79

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 23/04/2024

ĐB 402215
Nhất 34986
Nhì 02407
Ba 79248 43612
55416 36539 09787 81377
56768 16140 55567
Năm 4016
Sáu 0316 5587 4715
Bảy 214
Tám 86
Đầu
0 07
1 15, 12, 16, 16, 16, 15, 14
2
3 39
4 48, 40
5
6 68, 67
7 77
8 86, 87, 87, 86
9
Đuôi
0 40
1
2 12
3
4 14
5 15, 15
6 86, 16, 16, 16, 86
7 07, 87, 77, 67, 87
8 48, 68
9 39

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 16/04/2024

ĐB 506704
Nhất 19525
Nhì 75023
Ba 83208 63205
85152 03994 00111 63873
68882 25680 82432
Năm 8613
Sáu 0038 4444 2290
Bảy 777
Tám 42
Đầu
0 04, 08, 05
1 11, 13
2 25, 23
3 32, 38
4 44, 42
5 52
6
7 73, 77
8 82, 80
9 94, 90
Đuôi
0 80, 90
1 11
2 52, 82, 32, 42
3 23, 73, 13
4 04, 94, 44
5 25, 05
6
7 77
8 08, 38
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 09/04/2024

ĐB 147361
Nhất 18579
Nhì 25376
Ba 00760 28511
16699 85349 31899 79963
20661 90126 98633
Năm 5702
Sáu 1561 5133 8849
Bảy 917
Tám 32
Đầu
0 02
1 11, 17
2 26
3 33, 33, 32
4 49, 49
5
6 61, 60, 63, 61, 61
7 79, 76
8
9 99, 99
Đuôi
0 60
1 61, 11, 61, 61
2 02, 32
3 63, 33, 33
4
5
6 76, 26
7 17
8
9 79, 99, 49, 99, 49

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 02/04/2024

ĐB 650210
Nhất 81637
Nhì 64660
Ba 62744 78049
18939 58746 38236 50087
03793 85437 58045
Năm 2438
Sáu 4901 6714 8855
Bảy 102
Tám 07
Đầu
0 01, 02, 07
1 10, 14
2
3 37, 39, 36, 37, 38
4 44, 49, 46, 45
5 55
6 60
7
8 87
9 93
Đuôi
0 10, 60
1 01
2 02
3 93
4 44, 14
5 45, 55
6 46, 36
7 37, 87, 37, 07
8 38
9 49, 39

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 26/03/2024

ĐB 017700
Nhất 74697
Nhì 63048
Ba 63693 89010
93163 95281 35086 34239
46722 28840 06526
Năm 6851
Sáu 9280 5794 4142
Bảy 664
Tám 81
Đầu
0 00
1 10
2 22, 26
3 39
4 48, 40, 42
5 51
6 63, 64
7
8 81, 86, 80, 81
9 97, 93, 94
Đuôi
0 00, 10, 40, 80
1 81, 51, 81
2 22, 42
3 93, 63
4 94, 64
5
6 86, 26
7 97
8 48
9 39

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 19/03/2024

ĐB 405329
Nhất 80042
Nhì 43663
Ba 94652 19358
50507 12854 63858 00371
93205 73165 93465
Năm 5411
Sáu 7020 2611 5695
Bảy 553
Tám 18
Đầu
0 07, 05
1 11, 11, 18
2 29, 20
3
4 42
5 52, 58, 54, 58, 53
6 63, 65, 65
7 71
8
9 95
Đuôi
0 20
1 71, 11, 11
2 42, 52
3 63, 53
4 54
5 05, 65, 65, 95
6
7 07
8 58, 58, 18
9 29

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 12/03/2024

ĐB 509871
Nhất 35639
Nhì 42370
Ba 11688 21391
30645 83712 23819 54994
72055 91598 18290
Năm 4613
Sáu 8379 7208 7503
Bảy 366
Tám 91
Đầu
0 08, 03
1 12, 19, 13
2
3 39
4 45
5 55
6 66
7 71, 70, 79
8 88
9 91, 94, 98, 90, 91
Đuôi
0 70, 90
1 71, 91, 91
2 12
3 13, 03
4 94
5 45, 55
6 66
7
8 88, 98, 08
9 39, 19, 79

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 05/03/2024

ĐB 433523
Nhất 64214
Nhì 46465
Ba 10177 57533
73235 28728 02395 48993
53810 04642 02627
Năm 1863
Sáu 2240 8934 2846
Bảy 401
Tám 14
Đầu
0 01
1 14, 10, 14
2 23, 28, 27
3 33, 35, 34
4 42, 40, 46
5
6 65, 63
7 77
8
9 95, 93
Đuôi
0 10, 40
1 01
2 42
3 23, 33, 93, 63
4 14, 34, 14
5 65, 35, 95
6 46
7 77, 27
8 28
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 27/02/2024

ĐB 279870
Nhất 12429
Nhì 73601
Ba 48838 61551
67575 62098 60323 34463
51550 93380 03729
Năm 0080
Sáu 3154 4463 9160
Bảy 328
Tám 18
Đầu
0 01
1 18
2 29, 23, 29, 28
3 38
4
5 51, 50, 54
6 63, 63, 60
7 70, 75
8 80, 80
9 98
Đuôi
0 70, 50, 80, 80, 60
1 01, 51
2
3 23, 63, 63
4 54
5 75
6
7
8 38, 98, 28, 18
9 29, 29

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 20/02/2024

ĐB 611951
Nhất 78236
Nhì 55378
Ba 23412 86383
89509 13689 57889 40885
83802 83254 12865
Năm 9869
Sáu 5040 6504 2847
Bảy 315
Tám 91
Đầu
0 09, 02, 04
1 12, 15
2
3 36
4 40, 47
5 51, 54
6 65, 69
7 78
8 83, 89, 89, 85
9 91
Đuôi
0 40
1 51, 91
2 12, 02
3 83
4 54, 04
5 85, 65, 15
6 36
7 47
8 78
9 09, 89, 89, 69

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 13/02/2024

ĐB 322438
Nhất 55172
Nhì 27135
Ba 08972 23312
17409 99591 59826 61241
24617 04128 45958
Năm 4169
Sáu 4748 0793 6717
Bảy 989
Tám 60
Đầu
0 09
1 12, 17, 17
2 26, 28
3 38, 35
4 41, 48
5 58
6 69, 60
7 72, 72
8 89
9 91, 93
Đuôi
0 60
1 91, 41
2 72, 72, 12
3 93
4
5 35
6 26
7 17, 17
8 38, 28, 58, 48
9 09, 69, 89

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 06/02/2024

ĐB 295502
Nhất 46778
Nhì 01481
Ba 05709 92311
50308 33314 96752 35752
36786 99001 84518
Năm 4995
Sáu 4414 4214 9008
Bảy 229
Tám 52
Đầu
0 02, 09, 08, 01, 08
1 11, 14, 18, 14, 14
2 29
3
4
5 52, 52, 52
6
7 78
8 81, 86
9 95
Đuôi
0
1 81, 11, 01
2 02, 52, 52, 52
3
4 14, 14, 14
5 95
6 86
7
8 78, 08, 18, 08
9 09, 29

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 30/01/2024

ĐB 076623
Nhất 26047
Nhì 76264
Ba 52008 09439
01019 98963 11879 76456
15855 10487 17089
Năm 8102
Sáu 6139 7778 8606
Bảy 631
Tám 98
Đầu
0 08, 02, 06
1 19
2 23
3 39, 39, 31
4 47
5 56, 55
6 64, 63
7 79, 78
8 87, 89
9 98
Đuôi
0
1 31
2 02
3 23, 63
4 64
5 55
6 56, 06
7 47, 87
8 08, 78, 98
9 39, 19, 79, 89, 39

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 23/01/2024

ĐB 174338
Nhất 95802
Nhì 42184
Ba 93520 37606
88045 44940 20360 30515
03379 10328 92860
Năm 3647
Sáu 3509 7876 4278
Bảy 220
Tám 67
Đầu
0 02, 06, 09
1 15
2 20, 28, 20
3 38
4 45, 40, 47
5
6 60, 60, 67
7 79, 76, 78
8 84
9
Đuôi
0 20, 40, 60, 60, 20
1
2 02
3
4 84
5 45, 15
6 06, 76
7 47, 67
8 38, 28, 78
9 79, 09

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 16/01/2024

ĐB 361364
Nhất 83473
Nhì 81847
Ba 55876 93766
12332 73564 55736 54950
36498 43740 30079
Năm 9149
Sáu 2630 9965 3461
Bảy 672
Tám 28
Đầu
0
1
2 28
3 32, 36, 30
4 47, 40, 49
5 50
6 64, 66, 64, 65, 61
7 73, 76, 79, 72
8
9 98
Đuôi
0 50, 40, 30
1 61
2 32, 72
3 73
4 64, 64
5 65
6 76, 66, 36
7 47
8 98, 28
9 79, 49

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 09/01/2024

ĐB 538541
Nhất 88059
Nhì 27972
Ba 73694 24495
02958 25454 45241 26529
36016 98182 16546
Năm 0713
Sáu 3492 8153 9514
Bảy 809
Tám 50
Đầu
0 09
1 16, 13, 14
2 29
3
4 41, 41, 46
5 59, 58, 54, 53, 50
6
7 72
8 82
9 94, 95, 92
Đuôi
0 50
1 41, 41
2 72, 82, 92
3 13, 53
4 94, 54, 14
5 95
6 16, 46
7
8 58
9 59, 29, 09

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 02/01/2024

ĐB 931991
Nhất 31444
Nhì 91018
Ba 80587 22193
87171 95597 53535 32142
68357 51445 17568
Năm 5541
Sáu 6840 2832 1212
Bảy 107
Tám 30
Đầu
0 07
1 18, 12
2
3 35, 32, 30
4 44, 42, 45, 41, 40
5 57
6 68
7 71
8 87
9 91, 93, 97
Đuôi
0 40, 30
1 91, 71, 41
2 42, 32, 12
3 93
4 44
5 35, 45
6
7 87, 97, 57, 07
8 18, 68
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 26/12/2023

ĐB 152875
Nhất 91162
Nhì 59605
Ba 11073 19188
17192 52462 11771 06800
98744 45471 75785
Năm 9442
Sáu 1017 7783 6092
Bảy 730
Tám 04
Đầu
0 05, 00, 04
1 17
2
3 30
4 44, 42
5
6 62, 62
7 75, 73, 71, 71
8 88, 85, 83
9 92, 92
Đuôi
0 00, 30
1 71, 71
2 62, 92, 62, 42, 92
3 73, 83
4 44, 04
5 75, 05, 85
6
7 17
8 88
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 19/12/2023

ĐB 307971
Nhất 65470
Nhì 23510
Ba 65057 12987
10730 84943 06980 84781
58046 43186 30300
Năm 5702
Sáu 5954 1518 8605
Bảy 622
Tám 90
Đầu
0 00, 02, 05
1 10, 18
2 22
3 30
4 43, 46
5 57, 54
6
7 71, 70
8 87, 80, 81, 86
9 90
Đuôi
0 70, 10, 30, 80, 00, 90
1 71, 81
2 02, 22
3 43
4 54
5 05
6 46, 86
7 57, 87
8 18
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 12/12/2023

ĐB 253839
Nhất 60791
Nhì 08196
Ba 64847 77526
93639 31338 54434 52140
31133 37725 88608
Năm 9475
Sáu 8296 6644 3318
Bảy 512
Tám 30
Đầu
0 08
1 18, 12
2 26, 25
3 39, 39, 38, 34, 33, 30
4 47, 40, 44
5
6
7 75
8
9 91, 96, 96
Đuôi
0 40, 30
1 91
2 12
3 33
4 34, 44
5 25, 75
6 96, 26, 96
7 47
8 38, 08, 18
9 39, 39

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 05/12/2023

ĐB 915617
Nhất 54285
Nhì 92912
Ba 45024 38626
46307 23330 68951 68771
65416 18164 51816
Năm 1157
Sáu 2592 8387 2605
Bảy 884
Tám 68
Đầu
0 07, 05
1 17, 12, 16, 16
2 24, 26
3 30
4
5 51, 57
6 64, 68
7 71
8 85, 87, 84
9 92
Đuôi
0 30
1 51, 71
2 12, 92
3
4 24, 64, 84
5 85, 05
6 26, 16, 16
7 17, 07, 57, 87
8 68
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 28/11/2023

ĐB 946593
Nhất 91561
Nhì 82881
Ba 00436 86304
54733 88797 85754 32890
08874 89042 35035
Năm 7587
Sáu 1284 9590 4561
Bảy 558
Tám 20
Đầu
0 04
1
2 20
3 36, 33, 35
4 42
5 54, 58
6 61, 61
7 74
8 81, 87, 84
9 93, 97, 90, 90
Đuôi
0 90, 90, 20
1 61, 81, 61
2 42
3 93, 33
4 04, 54, 74, 84
5 35
6 36
7 97, 87
8 58
9

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 21/11/2023

ĐB 546904
Nhất 30932
Nhì 84925
Ba 89414 91665
77731 62463 64278 37987
28600 49072 45761
Năm 4948
Sáu 1479 3109 6838
Bảy 530
Tám 93
Đầu
0 04, 00, 09
1 14
2 25
3 32, 31, 38, 30
4 48
5
6 65, 63, 61
7 78, 72, 79
8 87
9 93
Đuôi
0 00, 30
1 31, 61
2 32, 72
3 63, 93
4 04, 14
5 25, 65
6
7 87
8 78, 48, 38
9 79, 09

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 14/11/2023

ĐB 312151
Nhất 05606
Nhì 23160
Ba 68450 94614
29013 23607 12008 74871
32892 23986 16463
Năm 1865
Sáu 6816 8749 3786
Bảy 845
Tám 12
Đầu
0 06, 07, 08
1 14, 13, 16, 12
2
3
4 49, 45
5 51, 50
6 60, 63, 65
7 71
8 86, 86
9 92
Đuôi
0 60, 50
1 51, 71
2 92, 12
3 13, 63
4 14
5 65, 45
6 06, 86, 16, 86
7 07
8 08
9 49

Kết quả sổ xố Đắk Lắk - 07/11/2023

ĐB 538932
Nhất 01070
Nhì 29245
Ba 13108 50575
57634 30103 12796 92189
14305 21446 16782
Năm 7361
Sáu 2610 0293 5064
Bảy 370
Tám 32
Đầu
0 08, 03, 05
1 10
2
3 32, 34, 32
4 45, 46
5
6 61, 64
7 70, 75, 70
8 89, 82
9 96, 93
Đuôi
0 70, 10, 70
1 61
2 32, 82, 32
3 03, 93
4 34, 64
5 45, 75, 05
6 96, 46
7
8 08
9 89

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Xổ số Đắk Lắk 30 ngày – Kết quả XSDLK 30 ngày gần nhất

Thống kê Kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đắk Lắk. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Đắk Lắk 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Đắk Lắk 30 ngày – Kết quả XSDLK 30 ngày gần nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

Xổ số Đắk Lắk 30 ngày – Kết quả XSDLK 30 ngày gần nhất

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày thế nào?

Xổ số Đắk Lắk 30 ngày – Kết quả XSDLK 30 ngày gần nhất

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDLK 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDLK 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.

789club webtải hitclubtài xỉu sunwintải go88